Co je potřeba k likvidaci vozidla

 • automobil
 • TP
 • pokud bylo vozidlo získané v dědictví – dědické rozhodnutí

Pokud automobil nepředává majitel vozidla:

 • plná moc ( ke stažení )
 • platný občanský průkaz osoby, která byla majitelem vozidla zmocněna
 • automobil
 • TP
 • platný výpis z obchodního rejstříkunebo potvrzení o přidělení IČ
 • razítko firmy

Pokud automobil nepředává majitel firmy:

 • plná moc ( ke stažení )
 • platný občanský průkaz osoby, která byla majitelem firmy zmocněna k likvidaci vozidla

Během několika minut Vám bude vystaveno „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.“ S tímto dokladem pak již můžete vozidlo odhlásit z provozu.

Po ústní domluvě odhlašujeme vozidla z registru motorových vozidel na odboru dopravy v Jihlavě – zdarma.